KURS KWALIFIKACYJNY to kurs z zakresu nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia uzyskanie przez nauczyciela kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć lub przygotowania pedagogicznego.

• Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.
• Kurs kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych.
• Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
• Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą.
• Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej.
• Kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika.
• Kurs kwalifikacyjny surdopedagogika.
• Kurs kwalifikacyjny tyflopedagogika.
• Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu PRZYRODA.
• Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.
• Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wiedza o kulturze” .
• Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.