Międzynarodowy projekt „Wine Educators in Eastern and Central Europe” jest przykładem współpracy specjalistów o podobnym doświadczeniu i wiedzy, ale pracujących w różnym środowisku, w oparciu o różne narzędzia i know-how. Projekt ten miał na celu stworzenie przedstawicielom branży winiarskiej z Austrii, Węgier, Słowacji i Polski możliwości dla głębszej współpracy, wymiany doświadczeń, rozwijania narzędzi do edukacji zawodowej oraz dyskusji nad problemami edukacji ustawicznej w kontekście rozwoju branży winiarskiej.
Przedsięwzięcie stworzyło możliwość obserwowania, jak inni europejscy producenci wina, przedstawiciele krajów o różnym klimacie, tradycji winiarskiej i przepisach prawa, radzą sobie z promowaniem wiedzy enologicznej.
W ramach wizyt studyjnych udało się odwiedzić winnice z okolic Eisenstadt, Villány, Tokaju, czy Nitry i spotkać się z lokalnymi producentami wina. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać austriackie, węgierskie i słowackie tradycje Bractw Winiarskich, zapoznać się ze strategiami promocji regionów takich jak Tokaj czy woj. lubuskie, a nawet zapoznać się z rękodzielnictwem, choćby na przykładzie procesu budowy beczek. Wykłady z zakresu historii wina, produkcji wina, chorób winorośli, badań nad wpływem wina na zdrowie, czy enoturystyki prowadzili znani specjaliści (prof. Imrich Točka, Professor György Dénes Bisztray, Professor Miklós Kállay, László Király, prof. Jozefa Húsku).

materiały do pobrania na www.enology.eurokreator.eu