Eurokreator przyczynił się do pozyskania finansowania na jeden z największych projektów o tym charakterze w Polsce.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie,

Partnerzy: organy prowadzące szkoły zawodowe tj.: wszystkie 22 powiaty województwa małopolskiego, 3 gminy, 8 podmiotów niepublicznych, 3 szkoły prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz szkoły prowadzone przez Województwo Małopolskie.

Beneficjenci: uczniowie i słuchacze techników, techników uzupełniających, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych dla młodzieży, kształcący się w 7 kluczowych dla województwa branżach: mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej oraz usługowej.

W ramach działań projektowych zmodernizowano również bazę dydaktyczną szkół poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni nauki zawodu w sprzęt techno-dydaktyczny.