„Jesteśmy właściwym partnerem po stronie biznesu takiego, który pomoże projekt przygotować, wdrożyć i co najważniejsze utrzymać”, tymi słowami rozpoczął dzisiejsze spotkanie Rafał Kunaszyk – prezes firmy Eurokreator. Wraz z firmą Netology prezentowaliśmy idee realizacji projektu partnerskiego w zakresie e-administracji dla Gmin i Powiatów.