„Ubrania są ważne. Wyrażają szacunek do samych siebie oraz osób, z którymi się spotkamy. Mogą nie tylko poprawić dzień, ale czasem decydują o dalszych losach. W prowadzeniu szkoleń najbardziej lubię inspirować do tego, żeby zmiany w życiu czy podejściu do pracy rozpocząć od zmian w wizerunku”
Monika Jurczyk, MBI: Master of Business Image – jak zawsze w przyjemnej atmosferze i przy bardzo dobrej kawie:) spotkaliśmy się dzisiaj na warsztacie z wizerunku w biznesie.

Szkolenia odbywają się w nowoczesnej przestrzeni szkoleniowej iLab PLUS w Krakowie. Innowacyjne laboratorium i-LAB to pierwsze w Polsce środowisko szkoleniowe skierowane do: Liderów, Managerów, Kreatorów, Innowatorów, które systemowo wspiera rozwój ich kompetencji. i-LAB Grupy Eurokreator to innowacyjna w skali kraju, kreatywna przestrzeń do realizacji szkoleń dla biznesu oraz edukacji. Wyposażona w multimedia i dedykowane oprogramowanie skutecznie wspiera procesy dydaktyczne i inspiruje do dzielenia się wiedzą. Nowoczesne technologie w i-LABie usprawniają procesy szkoleniowe, dostarczają dowodów skuteczności nauczania i umoż- liwiają jego zobiektywizowaną ewaluację. Efekty wzmacnia wyjątkowa atmosfera miejsca, w którym multimedia splatają się z rozwiązaniami przyjaznymi człowiekowi i środowisku naturalnemu.